Základní škola

Tavíkovice


Základní škola

Tavíkovice


Základní škola a Mateřská škola Tavíkovice,
okres Znojmo,
příspěvková organizace
Tavíkovice 62, 671 40

IČO 70992045
tel.: 515 339 214
e-mail: zstavikovice@volny.cz

Úřední hodiny ředitelství:
pondělí – pátek 7.30 – 14.00

Další telefonní čísla:
515 339 214 mateřská škola

Zřizovatel:
Obec Tavíkovice,
Tavíkovice 1,
671 40 Tavíkovice
IČO: 00293636

admin

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Tavíkovice ze dne 11.5.2020 se od nového školního roku 2020/2021 zvyšuje měsíční poplatek za školné v mateřské škole na 200 Kč.

Provoz v mateřské škole bude zahájen v pondělí 25.5.2020. Prosíme rodiče, aby přinesli vyplněné čestné prohlášení.

Postup zápisu:

Vydávání formulářů : Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list dítěte u ředitelky ZŠ a MŠ od 1.4.-20.4.2020 v čase od 8:00 do 12:00 hodin.

Oba formuláře vyplněné a podepsané rodiči přineste k

Zápisu dne 5.května 2020 v čase od 11:00 do 14:00

Rodiče dětí ZŠ a MŠ, kteří potřebují pro zaměstnavatele žádost o ošetřovné při péči o dítě, si mohou potvrzenou žádost vyzvednout ve středu 18. 3. v době od 8 do 12:00 hodin nebo po dohodě na tel. 724 806 408.