ben-white-qDY9ahp0Mto-unsplash-2

Zápis do MŠ 2023/2024

Zápis do MŠ Tavíkovice na školní rok 2023/2024 bude probíhat ve třech fázích

I. fáze – vydávání žádost

II. fáze – sběr vyplněných žádostí v mateřské škole

 3. 5. 2023 v mateřské škole v čase: 9:00-11:00 hodin.

III. fáze – vyhodnocování řízení

Do MŠ je třeba doložit:

  • 1. Žádost (viz. níže)
  • 2. Evidenční list vytiskněte oboustranně a nechte potvrdit lékařem (níže ke stažení)
  • 3. Kopii rodného listu
  • 4. Popřípadě kopii doporučení z ŠPZ

(nezapomeňte na podpisy zákonného zástupce na dokumentech)

Pokud nemáte možnost si dokumenty vytisknout, můžete si domluvit jejich vyzvednutí v mateřské škole / tel. 724 806 408 /

Důležité informace o zápisu:

  • 1. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (§ 34a a 34b školského zákona)
  • 2. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
  • 3. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
  • 4. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
  • 5. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email