Obědy od 12.4.2021

Oznamujeme rodičům, že děti ZŠ a předškoláci MŠ mají od pondělí 12.4.2021 přihlášeny obědy.Kdo v pondělí nenastoupí, musí si v jídelně ZŠ Višňové oběd do čtvrtka 8.4. do 12:00 hodin odhlásit.

Zápis do ZŠ

Vyplněné formuláře lze odevzdat osobně ve  středu 7.dubna od 14 do 16 hodinnebo po telefonické domluvě Tel. 724 806 408

Zápis do MŠ Tavíkovice na školní rok 2021/2022

Zápis do MŠ Tavíkovice na školní rok 2021/2022 se koná od 2. 5. do 16. 5. 2021 Vzhledem k mimořádným opatřením v ČR bude zápis do MŠ organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Do MŠ je třeba doložit:1. Žádost (viz. níže)2. Prohlášení o očkování (viz. níže)3. Kopii rodného listu4. Kopii očkovacího průkazu5. Popřípadě kopii doporučení z ŠPZ […]

Spolu doma – rodičům dětí MŠ

Milé děti z mateřské školy, milí rodiče, prarodiče.Určitě všichni víte, že nemůžeme být SPOLU V MŠ. Zkusme tedy být SPOLU DOMA. Od počátku uzavření MŠ všichni starší kamarádi ze školky-předškoláci dostávají každý týden složku s úkoly a společně s rodiči si procvičují školní dovednosti. Rádi bychom rozšířili nabídku námětů i pro mladší děti, které by se k nám chtěly připojit […]

Rady pro distanční vzdělávání předškoláků

Na co bychom se měli zaměřit ? Soustředění Co je pro školu velmi důležité, je soustředění. Alespoň chvíli by se dítě mělo umět soustředitna jednu věc i v rušném nebo hlučném prostředí. Vpravo, vlevo Kde je vpravo a kde vlevo – tohle je velmi dobré už spolehlivě ovládat. Jistou nesrovnalostímůže být také to, když si dítě […]

Informace pro rodiče – ošetřovné

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Informace pro rodiče o ošetřovném zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. 

Uzavření školy

Na základě rozhodnutí vlády ČR se dne 1.3.2021 uzavírají všechny mateřské a základní školy.Výuka bude probíhat formou distanční výuky přes Skype. Časové rozvržení výuky bude rozesláno prostřednictvím e-mailu. Rodiče, kteří budou žádat o ošetřovné, volejte na tel. 724 806 408  M. Francová, řed. školy

Zápis do 1.ročníku

Termín zápisu: středa – 7. duben 2021 Základní informace o organizaci a průběhu zápisu  budou včas upřesněny. Žádost o přijetí + Zápisní list  nebo Žádost o odklad + k žádosti o odklad patřičná doporučení, můžete doručit do školy následujícími způsoby: poštou osobně – nejpozději v den a čas konání zápisu Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby bylo ze strany školy […]