Uzavření školy

Na základě rozhodnutí vlády ČR se dne 14..10.2020 uzavírají všechny základní školy.Žáci 1.stupně ZŠ se do škol vrátí v pondělí 2. listopadu 2020.Domácí úkoly budou žákům zasílány prostřednictvím rodičovských mailů.Rodiče žáků do 10 let mohou žádat o ošetřovné, potvrzení se  bude vystavovat na základě domluvy jednotlivých rodičů, prosím volejte 724 806 408. M. Francová, řed. školy

Informace k ředitelskému volnu

Vážení rodiče, pravděpodobně jste zaznamenali doporučení ministra zdravotnictví k vyhlášení ředitelského volna na pátek 25.9.2020.V současné době o takovém postupu neuvažujeme, ale konečné rozhodnutí obdržíte zítra.

Informace rodičům dětí základní školy

Škola zahájí svou činnost ve školním roce 2020/2021 v plném rozsahu. Od dětí se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Pobyt  zákonných zástupců uvnitř budovy školy bude umožněn pouze za účelem projednání  záležitostí týkajících se  jejich dítěte Budeme dodržovat hygienická pravidla: u vstupu  do budovy školy a u každé třídy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou po příchodu si […]

Zvýšení školného od 1.9.2020

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Tavíkovice ze dne 11.5.2020 se od nového školního roku 2020/2021 zvyšuje měsíční poplatek za školné v mateřské škole na 200 Kč.