DSCN0611

Informace rodičům dětí základní školy

Škola zahájí svou činnost ve školním roce 2020/2021 v plném rozsahu.

Od dětí se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Pobyt  zákonných zástupců uvnitř budovy školy bude umožněn pouze za účelem projednání  záležitostí týkajících se  jejich dítěte

Budeme dodržovat hygienická pravidla:

  • u vstupu  do budovy školy a u každé třídy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou
  • po příchodu si děti důkladně umyjí ruce a provedou dezinfekci rukou
  • hygienu rukou dodržujeme po celou dobu pobytu ve škole

Zákonný zástupce nahlásí onemocnění dítěte  ředitelce školy.

Aktuální oznámení bude škola zveřejňovat na webových stránkách školy.

Nový školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1.září v 8:00 hodin v I.třídě ZŠ. Těšíme se na setkání s Vámi.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email