Informace rodičům dětí základní školy

Škola zahájí svou činnost ve školním roce 2020/2021 v plném rozsahu. Od dětí se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Pobyt  zákonných zástupců uvnitř budovy školy bude umožněn pouze za účelem projednání  záležitostí týkajících se  jejich dítěte Budeme dodržovat hygienická pravidla: u vstupu  do budovy školy a u každé třídy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou po příchodu si […]

Přihlášení ke stravování

Základní škola a Mateřská škola oznamují rodičům, že od pondělí 24.8.2020 lze přihlásit žáky základní školy a děti mateřské školy ke stravování na školní rok 2020/2021. Učinit tak můžete telefonicky přímo ve školní jídelně ZŠ Višňové, tel. 515 339 138.

Zvýšení školného od 1.9.2020

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Tavíkovice ze dne 11.5.2020 se od nového školního roku 2020/2021 zvyšuje měsíční poplatek za školné v mateřské škole na 200 Kč.