deti

Zápis do 1.ročníku

Termín zápisu: středa – 7. duben 2021

Základní informace o organizaci a průběhu

zápisu  budou včas upřesněny.

Žádost o přijetí + Zápisní list 

nebo

Žádost o odklad + k žádosti o odklad patřičná doporučení,

můžete doručit do školy následujícími způsoby:

  1. poštou
  2. osobně – nejpozději v den a čas konání zápisu

Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby bylo ze strany školy zahájeno

 v den zápisu správní řízení v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní

 (Udělení odkladu zahájení školní docházky). 

  • termín podání Žádosti o přijetí, Zápisního lístku, či Žádosti o odklad nemá žádný vliv na výsledek správního řízení 

Budete-li žádat o odklad zahájení povinné školní docházky:

  1. ZPRÁVU Z VYŠETŘENÍ v pedagogicko-psychologické poradně (nebo z SPC)
  • DOPORUČENÍ ODBORNÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE k odkladu (stačí i od dětského lékaře)
  • Žádost o odklad

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email