Zápis do MŠ Tavíkovice na školní rok 2024/2025

bude probíhat ve třech fázích I. fáze – vydávání žádost Žádost a evidenční list pro zápis dítěte do mateřské školy můžete získat  na  internetových stránkách www.zstavikovice.cz II. fáze – sběr vyplněných žádostí v mateřské škole 14. 5. 2024v mateřské škole v čase: 9:00-11:00 hodin. III. fáze – vyhodnocování řízení Do MŠ je třeba doložit: 1. Žádost (viz. níže) […]

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZŠ 2024/2025

Informace o organizaci  a průběhu zápisu do 1. ročníku ZŠ Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníku děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky. K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte. Zákonný zástupce podává žádost o přijetí dítěte do základního vzdělávání a vyplněný zápisní list žáka. Formuláře je možné přinést […]