Informace pro rodiče – ošetřovné

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Informace pro rodiče o ošetřovném zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.